Your search results

Türkiye Tarihi Önemi: Genel bir bakış.

Gönderiyi paylaşan: ipproje on Ekim 3, 2023
0

Türkiye’nin Tarihi Önemi: Avrupa ve Asya’nın Kavşağı, Kültür ve Modern Dinamikler Avrupa ve Asya’nın kavşağında yer alan Türkiye, tarih boyunca önemli bir rol oynamıştır. Bu iki kıta arasında hem bir bağlantı hem de bir bölücü işlev gören Türkiye, ekonomik refahın yanı sıra bugün ülkede gelişen zengin kültürel kaynaşmayı da teşvik eden ticaret yollarının bir linchpin olmuştur.

Avrupa ve Asya’nın Kavşağı:

Türkiye’nin sınırları sekiz komşu ülke ile paylaşılıyor. Doğuda Ermenistan, İran ve Azerbaycan ile sınır komşusudur, kuzeydoğuda Gürcistan yer almaktadır. Kuzeybatıda Bulgaristan ve Yunanistan komşularıdır ve Irak ve Suriye ile de sınırlanmıştır. Yüzyıllar boyunca, mücadeleler, fetihler ve güç değişimlerinin bir halısı, ülkeyi Orta Doğu, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan önemli bir kavşak haline getirmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nu Haritalamak:

Geçen yüzyılda önemli bir dönüşüm geçiren Türk kültürü, önemli ölçüde değişmiştir. 1923’ten önce Osmanlı İmparatorluğu, farklı ama ayrışmış çok etnik bir varlık olarak işlev gördü. Ancak, farklı etnik ve dini gruplar ayrı kimliklerini korudu. Türk Cumhuriyeti’nin doğumuyla birlikte, ülke, çok yönlü kültürlerini birleşik bir ulusal kimliğe birleştiren bir yaklaşım benimsedi.

Bugün Türkiye, Müslümanlar, Yahudiler, Yunanlar, Ermeniler ve Suriyeliler’i kapsayan birbirine dolanmış zengin bir kültürel doku ile karakterize edilen çağdaş bir toplumdur. Kırsal ve kentsel yaşam tarzları arasında açık bir ayrım vardır, kırsal sakinler daha muhafazakar bir yaşam tarzına bağlı kalırken, şehirliler modernliği benimsemektedir.

Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 80 milyon olup, çoğunluğu Türk kökenlidir. Ülke, Türkiye’nin toplam nüfusunun yaklaşık %18’ini oluşturan önemli bir Müslüman Kürt nüfusuna da sahiptir. Son yıllarda Suriyeli sığınmacıların akını yaşandı ve tahminler, yaklaşık 3,5 milyonunun ülke sınırları içinde yaşadığını gösteriyor.

Demografik olarak, Türkiye’nin nüfusu genç ve dinamiktir ve genç profesyonellerin kentsel merkezlere göç etme eğilimi belirgindir. Bu göç, Türkiye’nin kentsel manzarasında dönüşümlere neden oldu ve ekonomisini ileriye itti.

Tarihsel Yolculuk:

Cumhuriyete dönüşmeden önce Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu. 1299’da birden fazla Türk kabilesinin birleşmesiyle kurulan Osmanlı devleti, 1453’te Konstantinopolis’in fethi ile imparatorluğa dönüştü. Bu noktadan itibaren 1683’e kadar geçen neredeyse iki yüzyıl boyunca, Osmanlı İmparatorluğu, bir dizi toprak edinimi ve kabile istilası ile işaretlenen bir dizi genişleme yaşadı. İmparatorluğun zirvesinde, imparatorluk 15 milyondan fazla nüfusa hükmediyordu.

Ancak, 18. yüzyılda, bir dizi çatışmanın kaynaklarını ve topraklarını zorlaması nedeniyle imparatorluğun gücü azalmaya başladı. I. Dünya Savaşı’nın aftermath, Osmanlı döneminin sonunu işaret etti. 1923’te Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk gibi vizyonerlerin öncülüğünde ortaya çıktı. Osmanlı ve Türk ordu subayı olan Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı’nda Türk Ulusal Hareketi’ne liderlik etti.

Zaferinin ardından Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa tarzı bir ulus-devlete dönüştürdü. Girişimleri, yeni eğitim kurumları, hükümet reformları ve vergi indirimleri kurulmasını içeriyordu. Bu, Türkiye’nin modern bir Avrupa ulusu olma yolunda ilk adımı oldu.

Siyasi Dinamikler:

Temmuz 2018’de Türkiye, 95 yıllık parlamenter sistemini terk ederek cumhurbaşkanlığı sistemini benimsedi ve siyasi gücü cumhurbaşkanlığı içinde merkezileştirdi. Recep Tayyip Erdoğan, aynı dönemde ikinci dönem cumhurbaşkanı olarak göreve başladı ve yasal çerçeveler, düzenlemeler ve kurumsal yapılarda önemli değişiklikler yaptı.

Erdoğan artık bakanları, çok sayıda hakimi, bürokratları ve bir veya daha fazla başkan yardımcısını doğrudan atamaya yetkisi var. Bu değişiklikler, seçilmiş başkan yardımcısı pozisyonunu değiştirdi. Ek olarak, Erdoğan ulusal bütçeyi hazırlamakla görevlendirilmiştir.

Karşılaştırma Listesi